Have a Question?

Grovsoprum

FRÅGA

Det finns inget grovsoprum i mitt område, vad gäller då?

SVAR

I vissa områden saknas grovsoprum, det är inget krav på att fastighetsägaren ska tillhanda hålla det. Då behöver du lämna ditt grovavfall på någon av SRV:s återvinningscentraler. Inpassering sker med körkort.