Have a Question?

Lämna tillbaka nycklar

FRÅGA

  1. När måste man senast lämna tillbaka nycklarna när man flyttar ut?
  2. Kan någon annan är hyresgästen lämna tillbaka nycklarna?
  3. Vad måste man tänka på vid inlämning av nycklar?

SVAR

  1. Senast kl.12:00 den första vardagen efter att kontraktet går ut. Ex om ditt kontrakt går ut 2021-07-31 så ska nycklarna lämnas in senast 2:a augusti eftersom den 1:a är på en söndag:. 
  2. Det går bra att ett ombud lämnar tillbaka nycklarna. Tänk på att alla nycklar du kvitterat ut vid inflyttningen ska återlämnas, så som t.ex. tvättstugenyckel, bokningslås, överlåsnycklar etc. Ej återlämnade nycklar debiteras enligt för tiden gällande prislista
  3. Vi tar inte emot dina nycklar om du inte har med dig städbesiktningsprotokollet. Du bokar själv tid för städbesiktning med din områdesansvarige, i samband med att städningen kontrolleras får du ett städbesiktningsprotokoll som du ska lämna in tillsammans med dina nycklar.