Have a Question?

Nyckelutlämning

FRÅGA

  1. När kan man tidigast hämta nycklarna till sin lägenhet?
  2. Vad gäller om den 1:a infaller på en helg eller röd dag?
  3. Kan någon annan hämta nycklarna?
  4. Vad ska man tänka på när man hämtar nycklar?

SVAR

  1. Du har rätt att få tillträde till lägenheten från kl.12:00 den första vardagen i månaden ditt kontrakt börjar gälla.
  2. Om den 1:a infaller på en helg eller röd dag så gäller rätt att tillträda nästkommande vardag från kl.12:00.
  3. Nej det är kontraktsinnehavaren/kontraktsinnehavarna som kan kvittera ut nycklarna. I vissa fall kan undantag göras, kontakta oss i så fall.
  4. Du ska ta med dig ditt kontrakt och en giltig legitimation. Vi kontrollerar också att hyran är betald. Om vi inte kan se det i systemet måste du visa upp kvitto eller motsvarande från din bank.