Have a Question?

Sambo på kontrakt

FRÅGA

Kan man skriva till sambo på kontraktet?

SVAR
Det går aldrig att lägga till någon i efterhand på ett kontrakt.
Men självklart får din sambo flytta in till dig. Du är inte skyldig att meddela oss men kontakta din områdesansvarige så att din sambos namn kommer med på dörren och i porten.