Have a Question?

Standard i lägenhet

FRÅGA

Finns det någon standard på lägenheten?

Får en lägenhet se ut hur som helst när man gör ett internbyte?

SVAR

Du som hyresgäst ansvara själv för det inre underhållet, dvs målning, tapetsering och golv. Detta system kallas VLU – klicka på den här länken för att läsa om VLU

Vid varje internbyte, avflyttning och uppsägning görs en besiktning av lägenheten. Då bedöms om det finns skador eller onormalt slitage som måste åtgärdas eller debiteras den som flyttar.