Från och med den 30 januari kommer den södra gångvägen mellan Centralgatan och Nynäsgårds station vara avstängd. Gående hänvisas till Kullstagränd, den norra järnvägspassagen eller gång- och cykelbron vid Nynäsvägen. Anledningen är att den befintliga gångvägen till Centralgatan till stor del ligger inom det nya bostadsområdet som Nynäshamnsbostäder bygger vid Nynäs gård. Till hösten börjar arbetet med en ny, flackare gångväg mellan Centralgatan och stationsområdet som även kommer att kompletteras med trappor. Passagen beräknas kunna öppnas igen till årsskiftet 2023/2024. Den södra järnvägspassagen mellan perrongerna kommer att vara öppen som vanligt, men de som ska vidare mot Centralgatan hänvisas istället till Kullstagränd, den norra järnvägspassagen eller gång- och cykelbron vid Nynäsvägen. Hänvisningsskyltar kommer att sättas upp i samband med avstängningen.

Källa nynashamn.se