Nynäshamnsbostäder fick i uppdrag av sin ägare, Nynäshamns kommun, att under förra mandatperioden bygga 300 nya bostäder. Lite försenat är nu nyproduktionen vid Kullstagränd äntligen påbörjad. Här kommer det byggas ett punkthus i fyra våningar samt två lamellhus, fem och sex våningar höga. Området runt Nynäsgårds pendeltågsstation kommer få nya anslutningsvägar, och upplysta gång- och cykelbanor förbinder Centralgatan med stationsområdet. De tre husen kommer få adress Kullstagränd 10, 12 och 14 och beräknas stå klart för inflyttning under våren 2024. Även denna gång är det Lindbäcks Bygg som fått avtalet att bygga bostäderna.

-Med bostäder och nya anslutningar till tågstationen kommer området att kännas tryggare för både boende och resenärer.

Sanja Batljan, VD Nynäshamnsbostäder