Fasaden på fastigheterna på Carl Bondes väg ska målas. Först behöver en del av fasaden bytas ut, det gäller främst på Carl Bondes väg 2. Det arbetet inleds under juli månad.
Berörda hyresgäster kommer att få mer information från entreprenören Målerimetoder. Planen är att 2-3 hus ska bli klara under 2023 och resterande hus nästa vår.

Entreprenören vill be berörda hyresgäster att flytta undan eventuella utemöbler och annat från sina uteplatser så att det blir lättillgängligt för målarna.
Eventuella egna tillbyggnader kommer inte att målas.

Har du frågor om arbetet kan du kontakta förvaltare Roger Nilsson på 08-520 687 13.