Tyvärr ser vi en ökning av våld mot kvinnor och barn i kölvattnet av coronapandemin. Ett samhälle i kris, isolering och ekonomisk oro tros vara bidragande orsaker.

I flerfamiljshus lever vi nära varandra och har möjlighet att visa huskurage om du hör eller misstänker att en granne blir utsatt för våld.

VID ORO FÖR VÅLD BER VI DIG AV OMTANKE ATT:

1. Knacka på hos grannen
2.Vid behov-hämta hjälp av andra. Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet
3.Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.