Nynäshamns kommuns och Polisens stora undersökning om trygghet i vår kommun visar på att många kvinnor känner en otrygghet.
För att ta reda på varför och hur vi som bostadsbolag kan bidra till att öka tryggheten så startar vi diskussionsgrupper med kvinnor i några områden.

Vi hoppas få svar på frågorna Vad gör dig otrygg, Varför är det så och Vad saknar du för att känna dig trygg.