Många av våra fastigheter har skyddsrum. De används idag som cykelrum och förrådsutrymmen. De ska, vid höjd beredskap, kunna ställas om till skyddsrum på 48 timmar. Iordningställandet är något som skyddsökande måste hjälpas åt med om det skulle bli aktuellt.

Vid krig blir du uppmanad att gå till närmaste skyddsrum. Det betyder att även personer som inte bor i huset kan komma till skyddsrum i våra hus. Dörren kommer att stå öppen, inga nycklar eller taggar behövs

Får du inte plats i ett skyddsrum får du ta dig till nästa. Skyddsrummen är endast till för civilbefolkning..

I ett skyddsrum ska det finnas vatten, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Däremot inte filtar eller mat.

Husdjur får inte tas med i skyddsrummet på grund av allergirisken, undantaget ledarhund.

Vi, som fastighetsägare, ansvarar för att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap. Nedan följer en lista över var våra skyddsrum finns.

Mer information finns att läsa hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Norra Nynäshamn  
Backluravägen 3 A  
Backluravägen 3 B  
Backluravägen 3 C  
Backluravägen 5 A  
Backluravägen 5 B  
Backluravägen 5 C  
Backluravägen 15 A  
Backluravägen 17  
Backluravägen 28  
Backluravägen 28  
 
Centrala Nynäshamn
Centralgatan 37 B  
Heimdalsvägen 6 A  
Heimdalsvägen 7  
Heimdalsvägen 8 B  
Heimdalsvägen 9  
Heimdalsvägen 11  
Heimdalsvägen 12  
Heimdalsvägen 13  
Heimdalsvägen 14  
Heimdalsvägen 16  
Odins Väg 1 A  
Odinsväg 11  
Sigyns Väg 5 A  
 
Södra Nynäshamn  
Krokvägen 3 A  
Krokvägen 5  
Krokvägen 7 B  
Krokvägen 9 A  
Toppstigen 1  
Toppstigen 2  
Toppstigen 3  
Toppstigen 4  
Toppstigen 5  
Toppstigen 6  
Toppstigen 7  
Valthornsvägen 1 B  
Valthornsvägen 2 C  
Valthornsvägen 3 B  
Valthornsvägen 5 A  
Valthornsvägen 7  
Estövägen 1 B  
Estövägen 2 A  
Estövägen 4 D  
Estövägen 5 B  
Estövägen 7 C