Förhandlingarna med Hyresgästföreningen gällande hyror för 2024 är klara och resulterade i följande:

Hyrorna höjs från 1 februari med 4,5%. Undantaget är Nya Telegrafen (Nynäsvägen 14, Bryggargatan 2, Industrivägen 1) som höjs med 2%.

Parkeringsplatser höjs med 5 kr/månad, parkeringsplatser med el höjs med 10 kr/månad och garage/carports höjs med 15 kr/månad (gäller EJ Humlan)

Lägenheter med IMD-mätning på varmvatten får en höjning på 17% på tappvarmvattenkostnaden.
(IMD=individuell mätning debitering)