Rättvist byggande stärker kommunens hållbarhetsarbete

Nynäshamns kommun och Nynäshamnsbostäder ansluter till föreningen Rättvist byggande vars mål är att säkerställa en sund konkurrens och stoppa kriminaliteten i byggbranschen.

  • Det här hjälper oss att bli ännu bättre på att säkerställa att de aktörer som bygger våra projekt följer lagar och regler, säger Claes Kilström, fastighetschef på Nynäshamns kommun.
  • Som det största kommunala bolaget i Nynäshamn ser vi fram emot att aktivt delta i föreningens arbete. Det är inte bara byggentreprenader som ska kontrolleras utan även våra ramavtalade entreprenörer. Vi har ramavtal för stora summor, säger Sanja Batljan vd på Nynäshamnsbostäder.

I byggbranschen idag finns ett omfattande problem med fusk och en utbredd kriminalitet som bidrar till en osund konkurrens på byggmarknaden och sämre villkor för byggarbetare. Föreningen Rättvist byggande och dess medlemmar har som vision att stoppa detta och istället främja en byggmarknad som drivs på schyssta villkor. Nynäshamns kommun och Nynäshamnsbostäder har under lång tid ställt krav på att de byggherrar och underentreprenörer som upphandlas följer lagar och ser till att de som arbetar på bygget har rätt förhållanden på sin arbetsplats.

  • Men även om vi upphandlar och kontrollerar allt på ett korrekt sätt finns det vissa aktörer som fuskar i vilket fall. Skillnaden genom att vi nu är medlemmar i Rättvist byggande blir att vi ytterligare kan säkerställa att det är rätt förhållanden på byggarbetsplatsen och att ingen blir utnyttjad, säger Claes Kilström.

Som medlemmar i Rättvist byggande får både kommunen och Nynäshamnsbostäder tillgång till en tjänst som innebär att byggaktörerna granskas av en tredje part redan innan de får klartecken att sätta igång med bygget.

  • Rättvist byggande blir på det här sättet en kontrollfunktion som bidrar till att våra byggnadsprojekt framåt kommer bli ännu säkrare och bättre framöver, säger Claes Kilström.

När bygget väl kommer igång görs systematiska arbetsplatskontroller, både föranmälda och oanmälda, enligt en särskild metod som Rättvist byggande tagit fram.

  • Sammantaget innebär det här en kvalitetshöjning som stärker kommunens hållbarhetsarbete inom det här området och är en del i vårt arbete med att nå målen i Agenda 2030, säger Claes Kilström.

Fakta: Rättvist byggande

Rättvist byggande startades av Stockholmshem 2017 och är en icke-vinstdrivande förening som samlar långsiktiga byggherrar. De har tagit fram en arbetsmodell för att säkerställa sund konkurrens på lika villkor genom att följa upp att lagar och avtal efterlevs av entreprenörer samt underentreprenörer på medlemmarnas arbetsplatser.

Läs mer om modellen Rättvist byggande.