I dessa el-ändiga tider kan det vara värdefullt att känna till hur mycket el dina hushållsapparater drar.

SvD har publicerat en artikel i ämnet  som du kan ta del av här.

Länk till SvD´s artikel