Fastighetsägare är skyldiga enligt lag att se till att trapphus och entréer är framkomliga.

Ställ inget brännbart i trapphuset

Allt löst såsom dörrmattor, blommor, kransar fastsatta på ytterdörren är en brandrisk med ökad rökutveckling som följd vid brand.

Blockera inte trapphuset

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det börjar brinna. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.

Barnvagnsrum

Ställ in din barnvagn i barnvagnsrummet eller i din lägenhet. Cyklar ska stå i cykelrum eller på gården.

TACK FÖR ATT VI SAMVERKAR