Giftinformationscentralen vill ha kommunernas hjälp att sprida information om giftiga svampar till personer som inte har svenska som modersmål.

Via den här länken kommer du till deras sajt där informationen finns på ett 20-tal olika språk.


The poison information center wants to inform about poisonus mushrooms. Click this link to visit their site for information in your language.