Visste du att?

Alla hushåll i Sverige är skyldiga att sortera ut förpackningsavfall och lämna för återvinning?

Som förpackning räknas material som innehåller, skyddar eller presenterar en vara. En förpackning kan bestå av glas, plast, metall eller papper.

Om du är osäker på vad som räknas som en förpackning och hur den ska sorteras kan du titta i SRV´s sorteringsguide,

www.srvatervinning.se/sorteringsguide