Värdens nyheter

 

Som ett led i vårt miljöarbete övergår Värdens Nyheter nu till att vara digital. Planen är att publicera nyhetsinformationen varje månad men med uppehåll över sommaren. Du får färskare nyheter i en förenklad version men utan att tumma på kvalitén!

Det första numret delas ut till alla hushåll och därefter kommer informationen att publiceras på vår hemsida. Om du saknar tillgång till internet kan kontakta oss så skickar vi informationen brevledes.

 

 

 

Områdesnytt

NYNÄSHAMN

Godkänt bygglov för att uppföra 91 hyresrätter på tomten Humlan vid Gröndalsvikens station. Följ projektet under ”Nyproduktion” på vår hemsida. Två laddplatser för el-bilar installeras på Odins väg.  Vi planerar för hissbyte på Backluravägen 15 A-C med start v.11.

ÖSMO

Beskärning och gallring av träd och buskar på Torgvägen och Tallvägen. Två laddplatser för el-bilar har installerats på Nyblevägen.

SORUNDA

Vi utför åtgärder för att komma tillrätta med problemet med råttor i soprummen på Kyrkgatan 10-12.

STORA VIKA

Utbytet av undercentraler och injustering av radiatorsystem i 10 fastigheter är klart. Arbetet med resterande fastigheter fortsätter under året.

Bisyssla

Vår områdesansvarige i Ösmo har gått en utbildning i biodling och förhoppningsvis kommer det att surra lite extra runt Tallvägen senare i år. Planen är sedan att utöka till flera områden i vårt bestånd.

Ett spännande projekt som bidrar till en ökad pollinering som är så viktig för våra blommor, bär och buskar. Lite längre fram hoppas vi kunna erbjuda er äkta Nybo-honung!

Vad säger lagen om folkbokföring?

Många rättigheter och skyldigheter är beroende på om och var du är folkbokförd, till exempel många bidrag, var du ska rösta och betala skatt. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du regelbundet sover. Att skriva sig på en adress där man inte bor är ett brott mot folkbokföringslagen, sedan en lagändring i juli 2018. Tidigare var det inte straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor, men reglerna skärptes för att motverka bidragsfusk och andra brott som görs genom att registrera sig på fel adress. Den som medvetet folkbokför sig felaktigt riskerar i dag att straffas med böter, eller i värsta fall fängelse i högst sex månader. Vid grövre fall, som till exempel systematiska eller mycket omfattande folkbokföringsbrott, är straffet fängelse i upp till två år.

 

Tips på pandemivänliga aktiviteter

1.Sk(r)attjakt -Genom att ladda ner gratisappen Geocaching kan du ge dig ut på skattjakt i ditt närområde. Leta efter statyer, broar eller byggnader du inte visste fanns. Vill du utmana någon du känner längre bort är detta också möjligt eftersom det finns över tre miljoner skatter gömda runt om i hela världen. Kom ihåg att vara uppmärksam, ha kul och lycka till!

2.Digital bokklubb – Anordna en digital bokklubb genom att utse en bok som dina vänner också ska läsa, fördelen är att de flesta bibliotek erbjuder gratis hemleverans. Därefter ses du med dina vänner på en digital bokklubbsträff för att diskutera karaktärer, händelser och upplevelser

3.Upptäck Nynäshamns många fornlämningar! I Nynäshamns kommun finns ett stort antal fornlämningar. Fornlämningarna består av allt från stenåldersboplatser, bronsåldersrösen, gravfält från järnålder till runstenar och husgrunder. På respektive plats, i naturen, finns en skylt där du kan läsa ännu mer. Läs mer på www.nynashamn.se/uppleva

Smånotiser

Skaffa passerkort till SRV på www.srvatervinning.se

Där kan du lämna t.ex. farligt avfall, elektronik, glas och trädgårdsavfall.


Tillsvidare är receptionen endast öppen mån-fre mellan kl. 08:00-12:00,

gäller inte vid månadsskifte


Nynäshamns kommuns telefonlinje för frågor om covid-19. Tel 08-123 680 00


Gör din felanmälan direkt på ”mina sidor” på www.nynasbo.se