Områdesinformation

  • Vi målar trapphusen i höghusen på Backluravägen.
  • Stamspolning i alla höghus på Heimdalsvägen och på ”nya” Telegrafen påbörjas i februari.
  • Trapphusen på Marstavägen 1-5 målas.
  • OVK-besiktningar genomförs i flera fastigheter runt om i beståndet.

Så här får det inte se ut 

Vi som fastighetsägare ansvarar för att det finns en fungerande avfallshantering för hushålls- och matavfall  i anslutning till din bostad. Du som hyresgäst ansvarar för att det är där dina sopor hamnar. I vissa områden har vi senaste tiden haft stora problem med att sopor och matavfall dumpas vid sidan om sopskåpen. Man har alltså tagit sina sopor ut ur bostaden och ända fram till kärlen men utan att öppna luckan och lägga in påsen.
Sen har vi avfall som måste till återvinning, som till exempel kartong. De hör inte hemma i trapphus, förrådsgångar eller utanför fastigheterna. De extra resurser företaget är tvingade att lägga på att hantera detta är kostsamma och drabbar i slutändan alla boende. Vi vill därför ha er hjälp att försöka komma tillrätta med problemet. Om ni ser eller vet någon av era grannar som behöver informeras om vad som gäller så får ni gärna kontakta er områdesansvarige.

Social hållbarhet

Hållbar utveckling handlar inte bara om att värna om natur och miljö. FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling omfattar till exempel också att utrota fattigdom och hunger, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar, främja fredliga och inkluderande samhällen med mera. Social hållbarhet handlar om engagerande och utvecklande relationer med och mellan våra hyresgäster. Genom åtgärder och aktiviteter skapas förutsättningar för trygga, stabila bostadsområden, med möjlighet till stimulerande möten, aktiviteter och service.

Här är några exempel på hur vi arbetar med de här frågorna på Nynäshamnsbostäder.

Tillsammans med kommunen och polisen genomför vi årligen så kallade trygghetsvandringar i våra områden. Vi ser över belysning, växtlighet och annat som kan bidra till att området känns tryggt att vistas.

Politikerna i Nynäshamns kommuns har beslutat att anställa Trygghetsvärdar och Nynäshamnsbostäder kommer att tillhandahålla en lokal där värdarna kan hålla till och träffa personer som vistas i våra områden kvällar och helger.

Vi anordnar årligen ett flertal bomöten i våra områden. Där får hyresgästerna möjlighet att träffa oss och ställa frågor och framföra synpunkter. medan barnen kan leka i vår hoppborg och äta glass. En uppskattad och relationsstärkande aktivitet.

I samarbete med kvinnoorganisationen PAX och Nynäshamns kommun har vi informerad om HUSKURAGE för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor. Ett informationsmöte om HUSKURAGE hölls på Backluravägen i slutet av november.

Årligen tar vi in sommararbetande ungdomar som genom sitt arbete bidrar till engagemang, gemenskap och aktiviteter.

Flera insatser är planerade under 2023.

OVK

Har du fått brev om att det ska genomföras OVK i din lägenhet? Då är det viktigt att du är hemma eller låter oss få tillträde till lägenheten för att utföra den. Och det är för DIN skull, för att du och dina grannar ska ha ett bra inomhusklimat.

OVK betyder Obligatorisk ventilationskontroll och görs för att säkerställa att ventilationssystemets grundflöde är tillfredsställande. Intervallen mellan kontrollerna varierar beroende på vilket ventilationssystem fastigheten har.

Passerkortet ersatt av körkort

Nu behövs inte längre SRV`s passerkort för att komma in på återvinningscentralerna. Sedan december 2022 använder du bara ditt körkort för att öppna bommen.
Ditt gamla passerkort klipper du sönder och kastar i vanliga soppåsen för restavtall.

Om du saknar svenskt körkort behöver du beställa ett nytt passerkort genom att ringa 0200-26 46 00.

Hyresgäst sökes

Nu söker vi efter en hyresgäst till vår lokal på Idunvägen 34. Vill du bedriva en affärsverksamhet som ökar utbudet av service i området så kan denna lokal på 51 kvm var precis det du letar efter! För mer information kontakta vår uthyrare på 08-520 687 24 eller maila Annika Lund Lagerberg 

Valentindagen

Eller Alla hjärtans dag som vi i Sverige vanligtvis benämner den infaller den 14 februari varje år. Visste du att i Finland kallas dagen för Vändagen, en dag för att framförallt komma ihåg sina vänner. Oavsett om du firar denna dag eller inte så är den svår att undgå. Såväl butiker som sociala medier kläs i ett rosarött skimmer för att påminna oss om att uppmärksamma nära och kära. Ett samtal till en god vän eller ett vänligt leende till grannen du möter i trapphuset kostar inte stort men kan skänka glädje som är ovärderlig.

Alla hjärtans dag är en kalendarisk högtid som är ny i Sverige och Norden, trots att den har medeltida ursprung. Dagens namn är Valentin efter ett romerskt helgon, om vilket inte mycket är känt. Anledningen till att han är ihågkommen i vår tid är att 14 februari på medeltiden ansågs vara den dag då fåglarna bildade par. I England och Frankrike utsågs byns pojkar och flickor till låtsaspar för ett år på Valentindagen.

Källa nordiskamuseet.se