Vi är tillbaka!

Sommarmånaderna är förbi och det innebär att Värdens Nyheter är tillbaka!

Oavsett om du haft semester, skollov, njuter pensionärsliv eller har sommarjobbat så hoppas vi att sommaren har gett dig soliga dagar och fina minnen.
Nu är vi full styrka igen och redo att serva både hyresgäster och fastigheter.

Trevlig läsning!

Områdesinformation

NYNÄSHAMN – Entrédörrarna på Estövägen 7-9 är lackerade och iordninggjorda. Takfönsterbyte pågår på Centralgatan 37. Arbetet med takbyte på Backluravägen 15-17 är klart. Sommarblommor är planterade i våra områden.

YTTEROMRÅDENA – Panelbyte på Carl Bondes väg har tagit längre tid än förväntat då mer panel än tänkt behövs bytas. Utvändig målning på Torgvägen pågår.

 

Att bo i flerfamiljshus

Den som endast vill höra fåglarnas kvitter och vindarnas sus har nog förstått att ett flerfamiljshus inte är den rätta boendeformen. De flesta av oss bor i så kallade flerfamiljshus och omges av stadens brus och grannar. För det mesta är det problemfritt men ibland kan man störa sig på grannens leverne och då kan det uppstå ett irritationsmoment som vi tycker inkräktar på vårt territorium.

”- Vårt hem är vårt territorium. Vi människor är vana vid att saker och ting ska vara på ett visst sätt. När ett sådant mönster bryts, till exempel när främmande ljud eller dofter inkräktar på vårt territorium, minskar vår toleransnivå” – ELEONORE LIND, grannmedlare *

I en artikel i Nynäshamnsposten delar Eleonore med sig av några råd för hur du kan prata med din granne om vad du störs av utan att ni blir osams.

  1. Försök att sätta dig in i dina grannars situation. Känn empati för det som irriterar dig.
  2. Säg inte till direkt. Sov på saken för att slippa onödiga konflikter.
  3. Välj rätt ord och fundera över tonläget.

*Källa Nynäshamnsposten

 

Det här med störningar…

Att läsa lagtexter är för de allra flesta som att läsa ett främmande språk. Och stycket som avser störningar i Hyreslagen är inget undantag.

Det som är avgörande för om det ska anses vara en störning enligt 12:25 § JB är om störningen i allmänhet kan anses behöva tålas i ett flerfamiljshus eller inte. Eftersom man utgår i från vad som allmänt betraktas som en störning så tas det alltså inte hänsyn till om man är överkänslig. Tidpunkten är också en betydande faktor. Ljud som på dagtid skäligen bör tålas är inte okej nattetid. Eller om störningen är frekvent återkommande kan det även dagtid klassas som en störning. Att till exempel dammsuga 2 gånger om dagen varje dag, kanske inte i allmänhet anses som en normal företeelse.

Vem ska då avgöra om det föreligger en störning?

Vid en eventuell rättslig tvist i hyresnämnd eller domstol är det den som upplever sig störd som ska bevisa detta. För att hyresvärden (Nynäshamnsbostäder) ska kunna säga upp den störandes hyresavtal måste vi ha bevis för att omfattande störningar har skett återkommande gånger. Där är hyresvärden alltså beroende av de drabbade grannarnas och andra vittnens dokumentation och vittnesmål.

Nynäshamnsbostäder har avtal med Securitas störningsjour. Som hyresgäst kan du ringa störningsjouren som åker till platsen för att dokumentera och bedöma. Det är dock inte störningsjouren som avgör om en störning föreligger men deras bedömning kan vara väldigt viktig ur bevishänseende.

Det är därför av stor vikt att den som upplever sig störd försöker samla bevis om det är möjligt. Ljudupptagningar eller föra anteckningar om vilken typ av störning samt tidpunkt. Det, tillsammans med vittnesmål, är viktiga hjälpmedel vid en förhandling i hyresnämnden.

 

Den sjunde månaden

Visste du att september betyder den sjunde månaden? I Wikipedia kan man läsa följande:

”September är årets nionde månad i den gregorianska kalendern och har 30 dagar. Den innehåller årets 244:e till 273:e dag (245:e till 274:e vid skottår). Trots att september är den nionde månaden enligt vår gregorianska kalender betyder namnet den sjunde månaden. Det beror på att man år 153 f.Kr. flyttade årets början till januari istället för mars, där den tidigare legat.”

Många historiskt viktiga händelser har ägt rum i september, bland annat:

  • 1 september 1736 – Sveriges rikes lag träder i kraft och ersätter de medeltida lagarna Kristofers landslag och stadslagen
  • 1 september 1939 – Andra världskriget bryter ut
  • 3 september 1967 – Högertrafikomläggningen genomförs i Sverige
  • 19 september 1893 – Nya Zeeland blir det första landet i världen som inför kvinnlig rösträtt