Kullsta-Planerad publiceringsstart 5 februari

95 hyreslägenheter vid Nynäsgårds station

Vid Nynäsgårds station med adress Kullstagränd 10, 12 och 14, planeras för cirka 95 hyreslägenheter i tre flerbostadshus om 4-6 våningar. Detaljplanen har fått laga kraft.

De planerade husen ligger intill de kulturhistoriskt intressanta Telihusen från 1920-talet och den nya bebyggelsen ska anpassas till de befintliga husens nockhöjd så att ny bebyggelse inte dominerar intrycket från Centralgatan. De nya byggnaderna anpassas också i placering så att de befintliga bostadshusen fortfarande får utblickar mot stationsområdet och så att de kan upplevas från stationen under årstider där vegetationen inte döljer husen.

Utöver de nya bostäderna omfattar byggnationen även allmänna platser både norr och söder om bostadsområdet. En ny gångbana anläggs i Kullstagränd. Söder om bostadsområdet kommer en ny trappa och ramp att byggas som ersätter den befintliga nedfarten till spårområdet, med syfte att möjliggöra en enklare och tryggare passage.

Utbyggnaden av planområdet ska bidra till en attraktiv stadsmiljöbebyggelse öster om Nynäsgårds station och främjar den upplevda tryggheten i området.

Fördelning av lägenheter i storleksordning 1-5 rum och kök:

 • 25 st 1 rum och kök mellan 28-46 kvm
 • 33 st 2 rum och kök mellan 35-55 kvm
 • 27 st 3 rum och kök mellan 61-73 kvm
 • 9 st 4 rum och kök mellan 81-89 kvm
 • 1 st 5 rum och kök på 105 kvm

Tidslinje

Bygglov

Bygglov beviljat och startbesked erhållet 2022-08-11.

Kontrakt är tecknat med Lindbäcks Bygg AB.

Bilden visar området som berörs av bygget.

Mark tillhörande Nynäshamnsbostäder och Nynäshamns kommun.

Foto på området Kullsta 2
Foto på området Kullsta 2

Byggstart

I slutet av september påbörjas markarbeten. Först ut är trädfällning.

Mark- och grundarbeten

I denna fas kommer schaktning, anläggande av stödmur mm att ske. Gjutning av betongplattor för huskropparna. Läggning av ledningar och rör i mark.

Takbygge och husmontage

Redan i det här skedet byggs taken till fastigheterna. Dessa spikas ihop på grundplattorna. Husen levereras i moduler som transporteras hit med lastbil. Modulerna monteras ihop med hjälp av byggkran.

När husen är monterade påbörjas så kallad invändig komplettering. Då färdigställs installationer så som rör, el och ventilation.

När det är klart lyfts sedan de färdiga taken på plats.

Förmedling, besiktning och inflyttning

Fördelning av lägenheter i storleksordning 1-5 rum och kök:

 • 25 st 1 rum och kök mellan 28-46 kvm
 • 33 st 2 rum och kök mellan 35-55 kvm
 • 27 st 3 rum och kök mellan 61-73 kvm
 • 9 st 4 rum och kök mellan 81-89 kvm
 • 1 st 5 rum och kök på 105 kvm

Ett 30-tal av lägenheterna kommer att förmedlas via Bostad Stockholm.

Kontakta Oss

  Om Nynäshamn

  Nynäshamn, en stad omgiven av vacker natur och skärgård. Endast 40 minuter från Stockholm. Möjligheternas stad för alla människor, oavsett drömmar och situation.
  Går du i tankarna att bosätta dig i Nynäshamn så är det säkert några saker du undrar över så som t.ex. skolor, vård, äldrevård, barnomsorg, fritid, havet, natur, äventyr och upptäckter.
  Klicka dig vidare för att få information, inspiration och upptäcka den mångsidiga Nynäshamn.

  Bildkollage på aktiviteter i Nynäshamn.