Med start vecka 11 (13 mars) kommer husen vid Kullstagränd 10–12 att levereras och monteras. Husmodulerna levereras med lastbil via Kullstagränd vilket kan innebära begränsad framkomlighet i närområdet under perioden.  Montaget planeras att genomföras tisdagar till torsdagar mellan klockan 06:30 – 18:00. Arbetet med att montera husen är väderberoende vilket kan innebära att undantag från tiderna kan förekomma. Det beräknas ske tre lastbilsleveranser per timme.  Montaget beräknas pågå till och med vecka 19. I samband med arbetet kommer enkelriktningen på infarten till Shell-macken att tas bort vilket innebär att in- och utfart kan ske i båda riktningarna. Utfart kommer fortfarande vara möjlig från Kullstagränd men utrymmet kan vara begränsat p g a lossning. Mellan tågperrongen och Centralgatan, längs Kullstagränd, kommer en gångväg iordningsställas som skyddas av tungavstängare så att det blir säkert för fotgängare att passera byggplatsen. Biltvätten och Daisy´s ska inte komma att påverkas av arbetet.

Anna-Carin Öster
Projektledare

08-520 687 12

anna-carin.oster@nynasbo.se