Områdesnytt

Nu är takbytet på Toppstigen 3 och 4 klart. och inom en snar framtid kommer det bli ny trapphusbelysning i samma fastigheter. Ny lekplats färdigställs vid Backluravägen 17. Trapphusen ska målas på Myrbacksvägen 2 B-C. Spolning av dagvattenbrunnar görs på Krokvägen, Torgvägen, Mejerivägen, Tallvägen och Nyblevägen. Tvättning av våra sopkärl pågår runt om i alla våra områden.

Kullstagränd

Bolagets resa mot att leverera 300 nya lägenheter fortsätter. Efter lite förseningar är nu markarbetena igång på Kullstagränd där Lindbäcks Bygg på uppdrag av Nynäshamnsbostäder ska uppföra 95 hyresrätter fördelade på tre huskroppar. Närheten till järnvägen och bensinstationen gör projektet extra spännande och utmanande enligt projektledare Anna-Carin Öster.

Följ byggnationen på vår projektsida KULLSTA

Temperaturen i din lägenhet

Under hösten kan utomhustemperaturen variera mycket. Nätterna kan vara kalla och dagarna varma och det kan upplevas som kallt inomhus. Det tar någon eller några dagar innan systemet hittar rätt värmenivå. Utifrån utomhustemperaturen räknar värmesystemet i fastigheten ut hur mycket eller lite värme som behövs för att hålla en inomhustemperatur på 20 grader. Vi strävar efter en inomhustemperatur i bostäder på mellan 20 och 22 grader. Det är viktigt att kontrollera att termostatventilen på elementet inte är stängd och att man inte har möblerat framför elementen. Ventilationssystemet bygger på att ventilerna är öppna. Det är viktigt att du inte stänger ventilerna i lägenheten. Det blir då ett kallras och kall luft läcker in nedtill vilket gör att det blir kallt runt fönstren.

För att veta om det är något fel på uppvärmningen av din lägenhet behöver du mäta temperaturen under ett par dygn. Kontrollera temperaturen genom att placera en termometer på exempelvis köksbordet. Mätningen görs minst 1,5 meter från yttervägg och cirka 1 meter från golvet. Är lägenhetstemperaturen under 20 grader varaktigt så kontaktar du din områdesansvarige och gör en felanmälan.

Små justeringar kan ge stora förändringar

Brukar du, precis som många andra, ha laddaren i uttaget även när du inte laddar din mobil? Sitter eluttaget intill termostaten på ditt element? Hänger dina gardiner över termostaten? Dessa faktorer kan påverka din inomhustemperatur.  Med bilder tagna av en värmekamera blir det tydligt vilken effekt det har.

På bilden ser man värmen som mobilladdaren alstrar. Laddaren sitter nära termostaten på elementet som då uppfattar temperaturen i rummet som hög och därmed reglerar värmen utifrån det. Samma sak händer om du har gardiner som hänger över termostaten. Så genom att ta ur laddaren när den inte används och inte ha gardiner hängande över termostaten kan du få ett skönare inomhusklimat.

Huskurage

Visst du att våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem? Många lever med våld varje dag och få anmälningar mot förövaren görs. Majoriteten av de som utsätts är kvinnor, men även män och barn drabbas.

HUSKURAGE är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor!

HUSKURAGE i samarbete med Nynäshamnsbostäder,, Nynäshamns kommun och kvinnoorganisationen Pax  kommer under hösten att uppmärksamma detta genom spridande av kunskap och information bland såväl anställda som hyresgäster.

Ny eltaxa

Från 1 oktober har Ellevio ny taxa. Den fasta avgiften sänks från 112,50 kr/mån till 105 kr/mån. Den rörliga delen höjs från 39 öre/kWh till 52 öre/kWh.

Ellevio har i samband med elmätarbyten i våras satt vissa abonnemang i fel klass vilket har inneburit en felaktig debitering för en del av våra hyresgäster. Titta på din elräkning från Ellevio och kontrollera att du endast betalar 105 kr/mån inkl. moms (från 1 oktober). Betalar du mer så ska du kontakta Ellevio för justering eller åtgärd.

Ellevio kundservice tel 0771-53 53 00

Lägg locket på och släpp ut värmen

Branschorganisationen Sveriges Allmännytta delar med sig av en mängd bra tips i dessa dyra elpristider.

Här kan du gå igenom rum för rum och se hur du kan spara energi Energispartips

 

Låt barnen ta ton

Har du, eller känner någon som har, barn i åldrarna 8-10 år som tycker om att sjunga?  I regi av Nynäshamns församling finns nu en barnkör som träffas varje vecka i Församlingshemmet. Det är drop-in så ingen föranmälan behövs. Läs mer på kommunens sida  www.nynashamn.se