Nynäshamnsbostäder är en del av Sveriges Allmännytta. I Sverige bor ungefär hälften av alla människor i villa eller småhus som de äger själva. En knapp femtedel bor i bostadsrätt. Ungefär 30 % av alla invånare i Sverige hyr sin lägenhet.

Av alla hyreslägenheter ägs ungefär hälften av privata hyresföretag och hälften av Sveriges kommuner. Det är de kommunala bostadsbolagen som kallas Allmännyttan.

Klicka på den här länken för att se en liten film om allmännyttan och hur den fungerar i Sverige